قابلیت های منسوخ شده در PHP 7

قابلیت های منسوخ شده در PHP 7

تعریف متد سازنده به روش PHP 4

تعریف متد سازنده به روش PHP 4 (متدی که درون کلاس و همنام با آن کلاس تعریف شده باشد) منسوخ شده، و در آینده این روش بطور کامل حذف خواهد شد. ولی در صورتی که با این روش متد سازنده در PHP 7 تعریف شود، یک خطا از نوع E_DEPRECATED صادر می شود. در کلاس هایی که متد سازنده به روش __construct() تعریف می شوند شامل این تغییر نخواهد بود و مشکلی وجود نخواهد داشت.

<?php
class foo {
function foo() {
echo 'I am the constructor';
}
}
?>

با اجرای کدهای فوق خروجی بصورت زیر خواهد بود.

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; foo has a deprecated constructor in example.php on line 3

فراخوانی متدهای استاتیک

متدهایی که به صورت Static تعریف نشده باشند، و بصورت استاتیک فراخوانی شوند در PHP 7 این روش منسوخ شده است. و احتمالا در آینده پشتیبانی از این روش بطور کامل حذف شود.

<?php
class foo {
function bar() {
echo 'I am not static!';
}
}

foo::bar();
?>

با اجرای کدهای فوق خروجی بصورت زیر خواهد بود.

Deprecated: Non-static method foo::bar() should not be called statically in - on line 8
I am not static!

مقداردهی salt در تابع password_hash()

مقدار دهی (اختیاری) salt در تابع password_hash()  در PHP 7 منسوخ شده است. جهت جلوگیری از تولید salt های نا امن توسط توسعه دهندگان این تغییرات انجام شده است. درصورتی که مقدار salt در این تابع مقداردهی نشود، این تابع بصورت خودکار یک salt امن رمزنگاری شده قدرتمندی تولید می کند.

مقداردهی capture_session_meta در SSL context

مقداردهی capture_session_meta در SSL context منسوخ شده است. و برای دسترسی به متادیتای SSL از تابع stream_get_meta_data() استفاده می شود.

منسوخ شدن تابع ldap_sort()

تابع ldap_sort() در PHP 7 منسوخ شده است.بومیم