آموزش Cordova، بخش 7: وضعیت باتری

آموزش Cordova، بخش 7: وضعیت باتری

در Cordova برای مانیتوریگ وضعیت باتری دستگاه از پلاگین cordova-plugin-battery-status استفاده می شود. این پلاگین هر تغییری که در باتری اتفاق می افتد را زیر نظر می گیرید.

قدم 1: نصب پلاگین

برای نصب این پلاگین ابتدا محیط خط فرمان (CMD) را باز کرده و کدهای زیر را اجرا کنید.

C:\Users\username\Desktop\CordovaProject>cordova plugin add cordova-plugin-battery-status

قدم 2: افزودن Event Listener

فایل index.js را باز کنید. در این فایل تابعی بنام onDeviceReady را مشاهده خواهید کرد. در اینجا محلی است که event listener را می بایست اضافه کنید.

window.addEventListener("batterystatus", onBatteryStatus, false);

قدم 3: ایجاد تابع Callback 

تابع onBatteryStatus را در انتهای فایل index.js اضافه می کنیم.

function onBatteryStatus(info) {
   alert("BATTERY STATUS:  Level: " + info.level + " isPlugged: " + info.isPlugged);
}

حال اگر اپلیکیشن را اجرا کنید، پیغامی با محتوای وضعیت باتری مشاهده خواهید کرد. و هر زمان که وضعیت باتری تغییر کرد مجددا این پیغام با محتوای وضعیت باتری نمایش داده می شود.

مشاهده وضعیت باتری در cordova

حال اگر ما دستگاه را به شارژر وصل کنیم، پیغام جدیدی نمایش داده می شود.

اتصال به شارژر در cordova

دیگر رویدادها

این پلاگین دو رویداد دیگری هم در کنار batterystatus ارائه می کند که مانند batterystatus پیاده سازی می شوند.

رویداد توضیحات
batterylow این رویداد زمانی که باتری به مقدار درصد کمی می رسد اجرا می شود.
batterycritical این رویداد زمانی که باتری به وضعیت بحرانی می رسد اجرا می شود.


بومیم