آموزش Cordova، بخش 5: رویدادها

آموزش Cordova، بخش 5: رویدادها

در Cordova رویدادهای زیادی وجود دارند که می توانید در پروژه تان استفاده کنید. جدول زیر لیست رویدادهای موجود در Cordova را نشان می دهد.

رویدادهای Cordova

ردیف رویدادها و جزئیات
1

deviceReady

این رویداد یکبار زمانی که Cordova بطور کامل لود شد اجرا می شود. با استفاده از این رویداد میتوان از اجرای توابع مربوط به Cordova قبل از لود کامل آن جلوگیری کرد.

2

pause

این رویداد زمانی که اپلیکیشن در حالت پس زمینه درحال اجراست، فراخوانی می شود.

3

resume

این رویداد زمانی که اپلیکیشن از حالت پس زمینه خارج شده و به حالت عادی برمی گردد، اجرا می شود.

4

backbutton

این رویداد زمانی که دکمه بازگشت فشرده شود، اجرا می شود.

5

menubutton

این رویداد زمانی که دکمه منو فشرده شود، اجرا می شود.

6

searchbutton

این رویداد زمانی که دکمه جستجو در آندروید فشرده شود، اجرا می شود.

7

startcallbutton

این رویداد زمانی که دکمه تماس فشرده شود، اجرا می شود.

8

endcallbutton

این رویداد زمانی که دکمه پایان تماس فشرده شود، اجرا می شود.

9

volumedownbutton

این رویداد زمانی که دکمه کم کردن صدا فشرده شود، اجرا می شود.

10

volumeupbutton

این رویداد زمانی که دکمه افزایش صدا فشرده شود، اجرا می شود

تمامی این رویدادها به یک نوع روش پیاده سازی می شوند و می بایست event listeners را در یک فایل جاوااسکریپت تعریف کرد .همانطور که در بخش قبل اشاره کردیم با توجه به سیاست های امنیتی موجود در Cordova امکان افزودن event listeners بصورت inline وجود ندارد. در صورتی که بصورت inline تعریف کنید خطای زیر را مشاهده خواهید کرد.

خطای رویداد در cordova

روش صحیح کار با رویدادها استفاده از addEventListener است. مقال زیر نحوه استفاده از رویداد volumeupbutton است.

document.addEventListener("volumeupbutton", callbackFunction, false);

function callbackFunction() {
   alert('Volume Up Button is pressed!')
}

زمانی که دکمه افزایش صدا را فشار دهید. رویداد اجرا شده و پیغام نمایش داده می شود.

رویداد در cordova

مدیریت دکمه Back

معمولا در آندروید از دکمه برگشت برای کارهای متفاوتی استفاده می شود، مانند برگشت به صفحه قبل. برای پیاده سازی قابلیت دلخواه خود هنگام فشردن دکمه برگشت، ابتدا باید امکان خروج از اپلیکشین با استفاده از دکمه برگشت غیرفعال شود.

document.addEventListener("backbutton", onBackKeyDown, false);

function onBackKeyDown(e) {
   e.preventDefault();
   alert('Back Button is Pressed!');
}

حال زمانی که دکمه برگشت در آندروید را بفشارید بجای خارج شدن از اپلیکشین، یک پیغامی نمایش داده می شود. که این هم با استفاده از e.preventDefault() قابل پیاده سازی است.

رویداد دکمه برگشت در cordovaبومیم