آموزش Cordova، بخش سوم: config.xml

آموزش Cordova، بخش سوم: config.xml

در بخش دوم این آموزش (آموزش Cordova - بخش دوم: نصب ابزارهای مورد نیاز و ایجاد اولین اپلیکیشن) نحوه نصب نرم افزارهای مورد نیاز و همچنین یک اپلیکیشن ساده را با Cordova ایجاد کردیم.

از فایل config.xml برای ست کردن تنظیمات اپلیکیشن استفاده می کنیم. زمانی که ما یک اپلیکیشن جدیدی را در Cordova ایجاد می کنیم این فایل بطور خودکار ایجاد می شود.

config.xml

جدول زیر عناصر موجود در فایل config.xml را شرح می دهد:

عنصر توضیحات
widget نام دامنه معکوس که در هنگام ایجاد اپلیکیشن مقداردهی کردیم
name نام اپلیکیشن در هنگام ایجاد آن
description توضیحات اپلیکیشن
author نام توسعه دهنده
content صفه اول اپلیکیشن در هنگام اجرا ( این فایل می بایست در پوشه www قرار گیرد)
plugin پلاگین های نصب شده
access کنترل دسترسی به دامنه های مجاز، مقدار پیش فرض * است. بمعنی دسترسی به تمام دامنه ها آزاد است.
allow-intent کنترل دسترسی به URL های مجاز جهت اجرای اپلیکیشن های مرتبط با آن
platform پلتفرم های مورد نظر جهت ساخت و اجرای اپلیکیشن


بومیم