دانلود مقاله كنترل سازه ها دربرابر زلزله
قیمت: 6,500 تومان
پرداخت و دانلود

توجه:
- پس از پرداخت، لینک دانلود این فایل در صفحه لینک های دانلود در منوی کاربری نمایش داده خواهد شد.
- لطفا فایل پرداخت شده را تا قبل از انقضای لینک دانلود آن، نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.

دانلود مقاله كنترل سازه ها دربرابر زلزله

چکیده

دراین مقاله مساله كنترل سازه ها دربرابر زلزله مورد بررسی قرارگرفته است . پس ازمرور کنترل غیرفعال سازه ها و بررسی روش های کنترل غیرفعال به بررسی روش کنترل فعال و نیمه فعال پرداخته شده است.در هر روش به مزایا و معایب آن پرداخته شده است.

مقدمه

امروزه حفظ عملكرد سازه و امنیت آن دربرابرحوادث طبیعی نظیر زلزله و بادهای شدید ، ازدغدغه های بزرگ مهندسین است . این امر با روند بلند مرتبه سازی و ساخت و ساز درمناطق لرزه خیز اهمیت فوق العاده ای پیدا كرده است . به همین دلیل درسالهای اخیر تحقیقات زیادی درمورد كنترل سازه ها انجام شده است . روشها و سیستم های گوناگونی برای كنترل سازه ها وجود دارد كه شامل كنترل فعال ، نیمه فعال و غیرفعال سازه می شود . دراین بین سیستم های غیرفعال به دلیل ساده بودن سیستم ، كم هزینه بودن و عدم نیاز به انرژی خارجی كاربرد عملی بیشتری پیداكرده اند .
از آنجایی كه خصوصیات سازه ای سیستم های غیرفعال ثابت است و قابلیت تغییر و هماهنگی باشرایط بخصوص درهنگام زلزله راندارد ، طراحی این سیستم ها نیازمند دقت بیشتری است . درعین حال ، قابلیت كنترلی كمتری نسبت به سیستم های دیگر دارند زیرا این سیستم ها به علت عدم استفاده از منابع انرژی خارجی ، كارایی كمتری دارند . علاوه براین مساله ، سیستم های غیرفعال ، تنها برای تحریك های خاصی كه طراحی شده اند كاربرد دارند و برای انواع دیگر تحریك كارایی چندانی ندارند . درحالیكه سیستم های فعال پاسخ بهتری دربرابر تحریك های گوناگون ازخود نشان میدهند.

کنترل غیر فعال سازه ها

کنترل غیر فعال سازه ها روشی کنترلی است که در آن سیستم سازه ای برای کنترل و حفاظت خود در برابر عوامل محیطی , هیچ دسترسی به اطلاعات (پاسخ دینامیکی , میزان برانگیزش در هر لحظه ) ندارد و انرژی خارجی اضافی نیز برای حفاظت از خود بعد از طراحی و ساخت سازه ندارد.
در کنترل غیر فعال انرژی جنبشی ارتعاشی بنا به مکانیزم های مختلفی و معمولا بیش از یک مکانیزم در پدیده ی میرایی مشارکت دارد. در این مکانیزم ها پدیده میرایی به علت اصطکاک داخلی و یا پدیده های حرارتی ناشی از کرنش های الاستیک رفت و برگشتی مصالح می باشد. با این توضیحات ملاحضه میگردد که تعریف یک رابطه ریاضی برای هر یک از پدیده های فوق در مدل یک ساختمان واقعی غیرممکن است.

انواع روش های کنترل غیر فعال 

  • قاب های خمشی
  • باد بند ها
  • دیوار های برشی
  • جدایشگر های لرزه ای
  • میراگر ها

کنترل فعال سازه ها

ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎل ﺳﺎزه ﻫﺎ در دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎرى ازﻣﺤﻘﻘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ . ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ، اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪدى ﺑﺮاى ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﯿﺮوى ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﯿﺰ روﺷﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮاى اﻋﻤـﺎل اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺎزه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ویژگیها:

فایل ها
فرمت فایل دانلودی zip
حجم فایل 1.37MB
مشخصات
تعداد صفحه 45
زبان فارسی
فرمت فایل DOC