دانلود پاورپوینت عملکرد پی ها در هنگام زلزله
قیمت: 5,000 تومان
پرداخت و دانلود

توجه:
- پس از پرداخت، لینک دانلود این فایل در صفحه لینک های دانلود در منوی کاربری نمایش داده خواهد شد.
- لطفا فایل پرداخت شده را تا قبل از انقضای لینک دانلود آن، نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.

دانلود پاورپوینت عملکرد پی ها در هنگام زلزله

عملکرد پی ها در هنگام زلزله

غالبا پی ها در ساختگاههايی که پتانسيل جابجايی زمين در اثر گسلش، زمين لغزش يا روانگرايی وجود ندارد، عملکرد خوبی دارند.

گسلها در مواقعی که نيروهای وارد شده بر سنگهای سازنده پوسته زمين بيش از حد تحمل آنها باشد، بوجود می آيند. در صورت وجود گسل در ساختگاه مورد مطالعه، اطلاعات زير ضروری است:

  • درجه فعاليت گسل بر اساس سن آخرين حرکت گسل
  • نوع گسل بصورت امتداد لغز، عادی، معکوس
  • جهت حرکت گسل در ارتباط با هندسه و موقعيت ساختمان
  • اندازه جابجايی های قائم و افقی بر مبنای سطح خطر انتخابی برای زلزله
  • طول و عرض منطقه خردشده گسلی

 

عوامل موثر در خرابی پی ها در هنگام زلزله

بررسی ها بر اساس شواهد گسيختگی ها در حين زلزله نشان می دهد که عوامل زير بصورت جداگانه و يا توام می تواند باعث خرابی پی ها گردد:

  • مشکلات مربوط به مقاومت برشی: ناشی از اضافه برآورد مقاومت برشی، کاهش مقاومت برشی بر اثر وقوع روانگرايی و کاهش مقاومت رسهای حساس بر اثر وقوع زلزله می باشد.
  • بارهای سازه ای اضافی و شرايط اعمال تنش بيشتر حاصل از بارهای زلزله: بدين صورت که با اعمال بار جانبی حاصل از زلزله و تحميل کشش و فشار بر پی، بارها و تنشهايی بيشتر بر پی اعمال می گردد که خود آنها می تواند باعث مشکلات توان باربری گردد.
  • تغييرات در وضعيت سايت: بر اثر وقوع زلزله ممکن است سطح آب زيرزمينی و فشار آب منفذی تغيير کرده و جابجاييهای سطحی رخ دهد.

 

 ویژگیها:

فایل ها
فرمت فایل دانلودی zip
حجم فایل 833.79KB
مشخصات
تعداد صفحه
زبان فارسی
فرمت فایل PPT